zaloguj się   |    mapa strony   |

Rocznik 2015 - 2016

 

 

 

Wybierz klasę, aby przejść do informacji:

Klasa VIa - wych. p. Mirosław Szewczyk 

Klasa VIb - wych. p. Urszula Konieczny 

 

 

 

 

 

 

 


 

Klasa VIa

Wychowawca - pan Mirosław Szewczyk

 


 Klasa IVa

 

 

 

 

 

Zebranie z rodzicami

10.05.2016 roku rodzice uczniów naszej klasy spotkali się z wychowawcą.

porządek spotkania

- uczestnictwo rodziców w warsztatach dotyczących zagrożeń płynących z zażywania przez uczniów niedozwolonych środków odurzających takich jak : narkotyki, alkohol i inne środki pobudzające

- przedstawienie dotychczasowych osiągnięć uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

- pedagogizacja rodziców w zakresie zdrowego odżywiania

- zapoznanie rodziców z kolejnym biuletynem wydawanym przez Radę Rodziców

- omówienie formy zaangażowania rodziców w przygotowania do tegorocznej peryferiady

- ustalenie terminu i formy spotkania klasowego na zakończenie edukacji w szkole podstawowej

- sprawy bieżące

 

 

 

Występ

29.04.2016 roku wszyscy  uczniowie naszej klasy przygotowali przedstawienie słowno – muzyczne z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej.

Uczniowie dwukrotnie zaprezentowali swoje umiejętności aktorsko – wokalne. Ich występ został przyjęty bardzo ciepło przez społeczność uczniowską.

 

 

 

Wyjście

         Dwukrotnie 14.04.2016 roku oraz 26.04.2016 roku uczniowie odwiedzili gimnazja: nr 22 i nr 25, aby właściwie podjąć decyzję w związku z ich przyszłą edukacją szkolną.

 

 

 

Warsztaty

    17 marca 2016 nasza klasa pod opieką jednego z rodziców i wychowawcy klasy  udała się z wizytą do Muzeum Armii Krajowej zlokalizowanego przy ul. Wita Stwosza w Krakowie. Uczniowie zapoznali się z genezą powstania ruchu oporu podczas II wojny światowej, a w szczególności historią Armii Krajowej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

         W dniu 15.03.2016 roku odbyło się pierwsze w tym okresie  spotkanie rodziców uczniów klasy VIA z Panią Małgorzatą Zator

 

Porządek spotkania

- powitanie przybyłych rodziców

- przedstawienie dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

- omówienie zasad przebiegu sprawdzianu po klasie szóstej – krótka prezentacja

- zapoznanie rodziców z prezentacją zachęcającą do regularnego  czytania

- sprawy bieżące

 

 

 

Zebranie z rodzicami

        12.01.2016r. odbyło się ostatnie w okresie zimowym obecnego roku szkolnego spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klasy VIA.

porządek spotkania :

- przedstawienie klasyfikacji śródrocznej

- przedstawienie wyjść i wycieczek, które miały miejsce  w minionym okresie

- zapoznanie rodziców z zasadami korzystania z dziennika elektronicznego

- plany wycieczkowe w II okresie – dyskusja

- zapoznanie rodziców z Biuletynem wydawanym przez RR

- sprawy bieżące

- rozmowy indywidualne

 

 

 • 22.12.2015 r. nasi uczniowie spotkali się by zasiąść do spożycia poczęstunku wigilijnego.

Było to szczególne spotkanie, podczas którego składaliśmy sobie nawzajem świąteczne i  noworoczne życzenia.

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do zorganizowania wigilii klasowej.

                                                                                         Wychowawca klasy

 

 

Zebranie z rodzicami

08 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie rodziców uczniów klasy VIA z wychowawcą klasy.

Porządek spotkania

- spotkanie rodziców z Panem Dyrektorem – pogadanka dotycząca roli rodziców w motywowaniu dzieci do nauki

- przekazanie informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania

- rozdanie biuletynu RR

- przedstawienie zasad udostępniania prac klasowych rodzicom

- bieżące sprawy klasowe

- rozmowy indywidualne

 

 

 

 •       24.11.2015 roku pojechaliśmy z krótką wizytą do Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie zlokalizowanej przy ulicy Focha.

Nasi uczniowie uczestniczyli  w bardzo interesujących warsztatach dotyczących radzenia sobie ze złością.

Oto jak przebiegały zajęcia :

 

  

 

 

 • Piękna pogoda towarzyszyła Nam w pieszej wycieczce do fortu „Skotniki”.

Pracownicy fundacji zajmującej się rewitalizacją pobliskiego fortu przeprowadzili świetną lekcję dotyczącą historii pobliskich fortów, a uczniowie naszej klasy zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawice zabrali się do sprzątania przyległych terenów.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

         W dniu 27.10.2015 roku odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie rodziców uczniów klasy VIA z wychowawcą klasy.

 

Porządek spotkania

 

 

- powitanie przybyłych rodziców

- przedstawienie dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

- wstępne omówienie przebiegu sprawdzianu po klasie szóstej

- przedstawienie propozycji uczestnictwa uczniów w warsztatach i wyjściach w najbliższym czasie

- sprawy bieżące


 

 

Zebranie z rodzicami

W dniu 08.09.2015 roku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym 2015/2016 spotkanie rodziców uczniów klasy VIA z wychowawcą klasy.

 

Porządek spotkania

 

 

- powitanie przybyłych rodziców

- wybór trójki klasowej

- zapoznanie rodziców z kryteriami oceniania zachowania i na lekcjach języka angielskiego

- przedstawienie propozycji uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych

- ustalenie wstępnego harmonogramu wyjść i wycieczek w bieżącym roku szkolnym

- zapoznanie rodziców z propozycją korzystania ze stołówki szkolnej

- sprawy bieżące

 

 

 

 • Po kolejnych bardzo słonecznych i upalnych wakacjach uczniowie naszej klasy  szczęśliwie wrócili do szkoły. Życzę wszystkim rodzicom i uczniom udanego roku szkolnego 2015/2016.

 

Wychowawca  Mirosław Szewczyk

 

 

 

 


Rok szkolny 2014 - 2015

 

 

Zakończenie roku

                26 czerwca 2015 roku nadszedł długo oczekiwany moment zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

Życzę wszystkim uczniom naszej klasy udanych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

                                                                                 Wychowawca Mirosław Szewczyk

 

 

Wycieczka

                   Podczas naszej ostatniej wycieczki klasowej w tym roku szkolnym odwiedziliśmy ogród zoologiczny w Chorzowie i poznaliśmy zakamarki zamku w Lipowcu.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

12 maja 2015 roku odbyło się w tym roku ostatnie spotkanie rodziców uczniów klasy VA z wychowawcą klasy.

Porządek spotkania

- powitanie przybyłych gości

- przekazanie informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania

- rozdanie biuletynu RR

- skierowanie ankiety do rodziców odnośnie celowości wprowadzenia dzienników elektronicznych

- organizacja wycieczki klasowej

- bieżące sprawy klasowe

 

 

 

Ogród Botaniczny

29 kwietnia 2015 roku uczniowie naszej klasy kolejny raz odwiedzili Krakowski Ogród Botaniczny.
Oto kilka fotografii z naszej ostatniej wyprawy.
 


 

 

Zebranie z rodzicami

31 marca 2015 roku odbyło się pierwsze w tym okresie spotkanie rodziców uczniów klasy VA z wychowawcą klasy.

Porządek spotkania

- Powitanie przybyłych rodziców

- Analiza i przedstawienie wyników w nauce i ocen z zachowania

- Problem nagminnego używania telefonów komórkowych podczas przerw między lekcjami

- Zaplanowanie wyjść i wycieczek

- Sprawy bieżące

- Konsultacje indywidualne

 

 

Skawina

16.03.2015 roku uczniowie naszej klasy mieli zaszczyt gościć w Muzeum Regionalnym  w Skawinie. Młodzież miała okazję zobaczyć bardzo interesujące eksponaty i posłuchać ciekawych opowieści o historii Skawiny. Punktem kulminacyjnym jednak były warsztaty związane z tradycjami wielkanocnymi ciągle żywymi wśród okolicznych mieszkańców.

Oto kilka fotografii z odbytych warsztatów.


 

 

Zebranie z rodzicami

10 lutego 2015 roku odbyło się ostatnie w tym okresie bieżącego roku szkolnego podsumowujące   spotkanie rodziców uczniów klasy VA z wychowawcą klasy.

Porządek spotkania

- Powitanie przybyłych rodziców

- Analiza wyników w nauce i ocen z zachowania

- Podsumowanie pracy wychowawczej w minionym okresie

- Skierowanie ankiety do rodziców w ramach ewaluacji zewnętrznej

- Zaplanowanie wyjść i wycieczek w nadchodzącym okresie

- Sprawy bieżące

 

 

Wigilia

       W piątek, 19 grudnia odbyło się w naszej szkole przedstawienie związane z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.
        Po spotkaniu w auli szkolnej wróciliśmy do naszej klasy i zasiedliśmy do wigilijnego stołu, aby dzieląc się opłatkiem złożyć sobie świąteczne życzenia.
 

 

 

 

Zebranie z rodzicami

16 grudnia 2014 roku odbyło się trzecie w tym roku spotkanie rodziców uczniów klasy VA z wychowawcą klasy.
Porządek spotkania
- Powitanie przybyłych rodziców
- Krótka prezentacja multimedialna z wycieczki do Bochni
- Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych
- Przedstawienie wyników w nauce i ocen z zachowania za miniony okres czasu
- Przekazanie informacji o odbywających się na terenie szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych
- Sprawy bieżące
 

 

Występ klasy Va

03.12.2014 roku uczniowie naszej klasy kolejny raz wystąpili z patriotycznym przedstawieniem: „ a to Polska właśnie”. Tym razem widownię stanowili pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego w Krakowie.
Po występie poczęstowano nas pyszną szarlotką i w dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły.
 

 

 

Spektakl w Teatrze Ludowym

21.11.2014 r. uczniowie klas IV – VI udali się do Teatru Ludowego, gdzie mieli okazję obejrzeć bardzo interesujące przedstawienie pt. „Bici biją”.
Po spektaklu odbyły się krótkie warsztaty poprowadzone przez autorkę i reżysera wyżej wymienionego spektaklu.
 

 

 

Występ klasy Va

Uczniowie klasy VA mieli okazję dwukrotnie zaprezentować swoje umiejętności wokalno – recytatorskie. Przedstawili inscenizację o charakterze patriotycznym z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
07.11.2014 r. wystąpili w pobliskim domu kultury, gdzie zasiedli uczniowie z klas IV – VI, natomiast 12.11.2014r. w auli szkolnej to samo przedstawienie mogli obejrzeć nasi młodsi koledzy.
 
 

 

 

 

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i okolic

W dniach 13.11.2014 – 14.11.2014 roku uczniowie klas IV, VA, VB byli na wycieczce szkolnej.

Kilkanaście minut po opuszczeniu parkingu szkolnego dotarliśmy do składowiska odpadów komunalnych –„ Barycz”. Tam z okien naszego autokaru obserwowaliśmy gdzie trafiają odpady komunalne produkowane w naszych gospodarstwach domowych. Widzieliśmy też bardzo nowoczesną, kontenerową kompostownię odpadów zielonych.

Kolejnym punktem w programie naszej wycieczki był zamek w Dębnie. Kilkadziesiąt minut później po zwiedzeniu renesansowych wnętrz rezydencji pojechaliśmy do kopalni soli w Bochni, ale wcześniej zjedliśmy smaczny i obfity obiad w jednej z bocheńskich podstawówek.

Nadszedł wreszcie czas zobaczyć jak w przeszłości pracowano przy wydobyciu soli. Po interesującej wycieczce szybami kopalnianymi nasi uczniowie bawili się na dyskotece, grali w piłkę prawie do północy.

Wcześnie rano wyjechaliśmy na powierzchnię, aby w drodze powrotnej zjeść pyszne śniadanie, wstąpić do Bazyliki Bocheńskiej oraz zobaczyć zamek w Nowym Wiśniczu.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do naszych domów około godziny dwunastej.

 

 


Warsztaty w MPO

04 listopada 2014 r. uczniowie naszej klasy uczestniczyli w programie edukacyjnym „Od segregacji nie ma wakacji ” organizowanym przez MPO w Krakowie.

Motywem przewodnim projektu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

Dwudziestego pierwszego października 2014r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów klasy VA.

Porządek spotkania

- powitanie przybyłych rodziców
- analiza dotychczasowych wyników w nauce i ocen z zachowania
- skierowanie prośby do rodziców o wypełnienie ankiety
- przekazanie informacji przez pracownika poradni dotyczących aktualizacji opinii z poradni
- analiza wyjść i wycieczek planowanych w listopadzie
- sprawy bieżące

 

 

Prelekcja

19 września 2014 r. naszych uczniów odwiedzili przedstawiciele policji. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z uczniami na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z nowoczesnych form komunikowania się, poruszali również tematy dotyczące właściwych zachowań wobec dorosłych i szacunku wobec kolegów z klasy i szkoły.

 

 

Zebranie z rodzicami

Dziewiątego września 2014r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami klasy VA.

 

Porządek spotkania


- powitanie przybyłych rodziców
- wybór trójki klasowej
- przedstawienie kryteriów oceniania zachowania
- złożenie podziękowania rodzicom za pomalowanie naszej sali lekcyjnej
- przeprowadzenie konsultacji dotyczącej planu wychowawczego dla naszej klasy na bieżący rok szkolny
- przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych proponowanych na terenie szkoły oraz w Domu Kultury
- wstępne zaplanowanie wyjść i wycieczek
- sprawy bieżące
 

 

 

Pierwszego września spotkaliśmy się w komplecie ponownie, aby ochoczo zabrać się do ostrej pracy w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2013 - 2014

 

 

Wycieczka

O4 czerwca 2014 r. uczniowie naszej klasy wraz z klasami piątymi wzięli udział w wycieczce szkolnej w Góry Świętokrzyskie. Zwiedziliśmy muzeum dymarek w Nowej Słupi doszliśmy niebieskim szlakiem do Zespołu Klasztornego Benedyktynów gdzie znajduje się Sanktuarium Krzyża Świętego oraz Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Duże wrażenie na uczniach wywołały krypty klasztorne, w których znajdują się zmumifikowane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Pogoda była wspaniała i wszyscy w pogodnych nastrojach wrócili do domu.

 

 

Zebranie z rodzicami

13 maja 2014 r. odbyło się ostatnie w II okresie roku szkolnego zebranie z rodzicami.
Porządek spotkania
- Powitanie przybyłych rodziców.
- Przedstawienie aktualnych wyników w nauce i zachowaniu.
- Zachęcenie rodziców do wzięcia udziału przy organizacji peryferiady i prośba o pomoc przy odnawianiu szatni szkolnych.
- Ustalenie terminu i innych spraw organizacyjnych związanych z malowaniem sali nr 5.
- Planowanie wycieczki w Góry Świetokrzyskie.
- Sprawy bieżące.

Wychowawca klasy
Mirosław Szewczyk
 

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji Majowej

25 kwietnia 2014 r. uczniowie naszej klasy podczas uroczystego apelu zaprezentowali przedstawienie z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej . Oto kilka fotografii z udanego, jak sądzę, występu.
 

 

Zebranie z rodzicami

25 marca 2014 r. odbyło się pierwsze w II okresie roku szkolnego zebranie z rodzicami.
Porządek spotkania
- Powitanie przybyłych rodziców.
- Przedstawienie aktualnych wyników w nauce.
- Zachęcenie rodziców do wzięcia udziału w akcji sprzątania terenu wokół szkoły.
- Ustalenie terminu i innych spraw organizacyjnych związanych z malowaniem sali nr 5.
- Krótka pogadanka na temat konsekwencji stosowania przez uczniów cyberprzemocy.
- Planowanie wyjść i wycieczek w okresie wiosenno- letnim.
- Sprawy bieżące

Wychowawca klasy
Mirosław Szewczyk


 

Tak właśnie uczniowie naszej klasy biorą udział w akcji "cała Polska czyta".

 

 

 

Zebranie z rodzicami

28 stycznia 2014 r. odbyło się już ostatnie w I okresie roku szkolnego zebranie z rodzicami.
Porządek spotkania
- Powitanie przybyłych rodziców
- Podsumowanie wyników w nauce i przedstawienie ocen z zachowania.
- Zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
- Ustalenie terminu i innych spraw organizacyjnych związanych z malowaniem sali nr 5.
- Poinformowanie o wydatkowaniu funduszy pozyskanych przez Radę Rodziców.
-Podziękowanie za wkład rodziców na rzecz klasy.
- Wstępne plany dotyczące zorganizowania wycieczki całodniowej.
-Sprawy bieżące

Wychowawca klasy
Mirosław Szewczyk
 

 

Zebranie z rodzicami

17 grudnia 2013 roku odbyło się trzecie w tym roku spotkanie rodziców uczniów klasy IVA z wychowawcą klasy.
Poruszono następujące tematy:
- Przedstawienie dotychczasowych wyników w nauce i ocen z zachowania za każdy miesiąc
- Podsumowanie wyjścia uczniów do Teatru Groteska.
- Przedstawienie kalendarza na nadchodzący okres świąteczny.
- Organizacja wigilii klasowej.
- Problematyka odrabiania prac domowych.
- Problematyka dotycząca bezpiecznego powrotu dzieci ze szkoły do domu
- Sprawy bieżące
 

 

Wyjście do teatru

12 grudnia 2013 roku uczniowie naszej klasy mieli okazję uczestniczyć w bardzo interesującym spektaklu teatralnym.
Na deskach Teatru Groteska wystawiono świetnie oprawioną muzycznie i multimedialnie inscenizację przedstawienia - „ Aksamitny Królik”.
 

 

Zebranie z rodzicami

29 października   2013 r. odbyło się drugie  w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.

Porządek spotkania

 • Spotkanie rodziców w auli szkolnej z psychologiem z PPP nr 3 w Krakowie, pogadanka na temat: „Próg klasy czwartej”
 •  Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej po dwóch miesiącach nauki
 • Przeprowadzenie anonimowej ankiety, dotyczącej współpracy rodziców ze szkołą
 • Ustalenie i omówienie organizacji imprez klasowych do końca roku kalendarzowego- andrzejki, mikołajki, wigilia
 • Przedstawienie oferty korzystania z obiadów na terenie szkoły
 • Sprawy bieżące, rozmowy indywidualne

 

Wychowawca klasy

Mirosław Szewczyk 

 

Zebranie z rodzicami

 

10 września   2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.

Porządek spotkania

- Powitanie przybyłych rodziców

- Wybór trójki klasowej

- Przedstawienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz kryteriów  oceniania zachowania

- Propozycja korzystania ze stołówki szkolnej

- Wstępne zaplanowanie wyjść, wycieczek

-Przedstawienie zajęć dodatkowych proponowanych na terenie szkoły oraz w  Domu Kultury

- Problematyka parkowania samochodów przed szkołą – kwestie bezpieczeństwa

-Sprawy bieżące              

 

Wychowawca klasy

Mirosław Szewczyk

 

 

 


ROK SZKOLNY 2012 - 2013

 

 

Wychowawczyni - pani Bożena Wypchał

 

Aktualności klasy III a

 

Wycieczka do Krynicy-Zdroju
27 - 29 maja 2013r.

 

 

 

Zebranie z rodzicami - 14 V 2013r.

14 maja 2013 r.  odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.

Porządek spotkania:

 • Podsumowanie całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Podziękowania dla rodziców za  trzyletnią współpracę.
 • Omówienie przygotowań do testu OBUT.
 • Poinformowanie o terminie testu kompetencji z j. angielskiego.
 • Rozmowa dotycząca wycieczki do Krynicy.
 • Podanie informacji związanej z wyjściem do w Teatru Bagatela                                           na spektakl pt. „ Tajemniczy ogród”.
 • Zaproszenie na Peryferiadę oraz prośba o pomoc przy jej organizacji
 • Sprawy bieżące.
 • Konsultacje indywidualne.

Wychowawca

Bożena Wypchał

Zebranie z rodzicami - 26 III 2013r.

26 marca 2013 r. odbyło się  kolejne zebranie rodziców.

Porządek zebrania:

1.       Omówienie postępów w nauce.

2.       Dyskusja na temat zachowania uczniów.

3.       Przedstawienie propozycji zbliżających się imprez i wycieczek.

4.       Podanie informacji o dniach wolnych w związku z  feriami wiosennymi                             (21.03-02.04) oraz ze sprawdzianem klas szóstych (04.04).

5.       Informacja o akcji "Wybieramy najbardziej wystrzałową podstawówkę Krakowa".

6.       Zachęcenie rodziców do zakupów na świątecznym kiermaszu.

7.       Rozmowy indywidualne..

Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy w okresie przedświątecznym znaleźli czas i uczestniczyli w naszym spotkaniu.

                                                               Wychowawca

                                                               Bożena Wypchał

 Zebranie z rodzicami - 8 I 2013r.

8 stycznia odbyło się zebranie  podsumowujące I okres roku szkolnego 2012/2013.         

Porządek zebrania:

 

 1. Podsumowanie  osiągnięć uczniów w nauce i omówienie zachowania w pierwszym okresie roku szkolnego.
 2. Rozdanie kartek z oceną opisową.
 3. Przekazanie informacji o możliwości przekazania 1% odpisu podatkowego na rzecz fundacji "Młodzi-młodym". Prośba Rady Rodziców o wsparcie tym samym naszej szkoły. 
 4. Przekazanie informacji dotyczącej działalności Rady Rodziców – wystąpienie                            p. Macieja Jeziorowskiego.
 5.  Podziękowanie rodzicom za wszelkie prace na rzecz klasy i szkoły.
 6. Krótka pogadanka na temat: „ Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”.
 7. Sprawy bieżące:                                                                                        
 • Przypomnienie osystematyczności w podpisywaniu informacji w zeszycie ucznia.
 • Informacja na temat wyjścia do Teatru J.Słowackiego na spektakl pt."Czarnoksiężnik               z krainy Oz" -27.02.2013 r.
 • Zapoznanie z propozycją zaprowadzania i odprowadzania dzieci na zajęcia w OKK Skotniki przez instruktorów.
 • Przypomnienie o zajęciach „ Fizyka dla smyka”.
 • Ustalenie terminu występu dzieci z kółka teatralnego                                                            8. Rozmowy indywidualne.

 

                  Dziękuję Rodzicom za liczne przybycie i życzliwą atmosferę!

                                                                            Wychowawca  B. Wypchał

 

Wigilia

 

 

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

    14 grudnia 2012 roku wybraliśmy się razem z klasą III b na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. Celem naszej wyprawy było poszukiwanie podziemnej, pełnej tajemnic,  baśniowej krainy "Solilandii".                                                                                                                                  Już na początku naszej wycieczki  spotkała  nas niespodzianka:  zejście  Szybem Daniłowicza po 384 stopniach,  nikt jednak nie protestował. Rozpoczęliśmy wędrówkę malowniczą trasą turystyczną. Przewodnik prowadził nas krętymi korytarzami najstarszej kopalni i opowiadał  niezwykłe historie i górnicze legendy. Każdy uczestnik wyprawy otrzymał też odznakę"Przyjaciel Solilandii". Po drodze szukaliśmy specjalnych przedmiotów: mapy, która miała pomóc nam w dotarciu do końca wyprawy, latarki oraz tajemniczego klucza. Kiedy zeszliśmy po drewnianych schodkach do jednej z komór, gdzie znajdowały się solne rzeźby krasnali, zauważyliśmy śpiącego Soliludka. Musieliśmy głośno krzyczeć, żeby  go obudzić. Dalszą trasę pokonywaliśmy już w towarzystwie wesołego  skrzata. Podziwialiśmy liczne groty solne, podziemne  jeziora, tajemnicze korytarze oraz zachwycające swoim pięknem rzeźby. W czasie drogi  Soliludek wesoło nas zabawiał, a czasami robił nam psoty. Kiedy podziwialiśmy piękny spektakl światła i dźwięku nagle z ciemności wyłonił się wiekowy   i poważny opiekun wielickiej kopalni Skarbnik, który zaprowadził nas do Krainy Solilandii.  W  baśniowej krainie pod czujnym okiem Dobrego Ducha Kopalni wesoło bawiliśmy się  z  Soliludkiem, wybraliśmy Królową Kingę, wyłoniony został Rycerz Pierścienia, w końcu użyliśmy znalezionego wcześniej klucza, aby otworzyć tajemniczą skrzynię, w której były  lizaki. W nagrodę za świetne rozwiązanie quizu o Solilandii wszyscy otrzymaliśmy  dyplomy i upominki od Soliludka. Żal było nam opuszczać tajemniczą krainę, Skarbnika oraz psotnego skrzata.  Niestety czas naszej wyprawy dobiegał końca.  Razem z przewodnikiem opuszczaliśmy podziemia wielickiej kopalni windą górniczą. Ta niezwykła przejażdżka  przysporzyła nam dodatkowych emocji.                                                                                                                              Wycieczka  do Kopalni Soli dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. W odkrywaniu tego co piękne i baśniowe cały czas towarzyszył nam niezwykły nastrój i dreszczyk emocji.

 

 

Zebranie z rodzicami - 4 XII 2012r.

 1. Pogadanka na temat „ Co zrobić, aby dziecko chciało chcieć? ”
 2. Podziękowanie Pani Danucie Lizoń za pomoc w zorganizowaniu wycieczki na Wawel.
 3. Dyskusja na temat organizacji tegorocznych klasowych "Mikołajek".
 4. Organizacja Wigilii Klasowej.
 5. Informacje na temat planowanej wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce.
 6. Zapoznanie z  terminami ferii świątecznych i ferii zimowych.
 7. Rozdanie albumów ze zdjęciami, wyjaśnienie zasad i możliwości zakupu zdjęć.
 8. Zapoznanie z propozycją zajęć warsztatowo-laboratoryjnych w ramach projektu                                  "Fizyka dla smyka"
 9.  Indywidualne rozmowy z rodzicami o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu.

 

Wycieczka na Wawel

23 listopada 2012 r. z całą klasą wybraliśmy się do Zamku Królewskiego na Wawelu. Zwiedziliśmy Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skarbiec i Zbrojownię. Podziwialiśmy obraz Leonarda da Vinci „ Dama z gronostajem”. Obejrzeliśmy również wystawę Wawel Zaginiony. Aż tyle udało nam się zobaczyć zupełnie bezpłatnie dzięki staraniom Pani Danuty Lizoń za co gorąco dziękujemy. 

 

Zebranie z rodzicami - 30 X 2012r.

W spotkaniu uczestniczyło 12 z 16 rodziców.

Tematyka spotkania:

 1. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady Rodziców szkoły.
 2. Przedstawienie oferty współpracy z fundacją " Młodzi - młodym ".
 3. Pogadanka na temat problemów wychowawczych pojawiających się  w społeczności klasowej
 4. Przekazanie informacji dotyczących projektu - " Indywidualizacja".
 5. Sprawy bieżące:

basen ( opłaty za przejazd, komitet,  dyżury rodziców)

zbiórka makulatury i nakrętek

wycieczki (  Wawel , Wieliczka)

deklaracja rodziców w sprawie wyjazdu na „ zieloną szkołę”

           Przegląd Teatrzyków  Dziecięcych, mikołajki

6.   Konsultacje indywidualne.

 

Wycieczka do Tarnowskich Gór

  W piątek 19 października wybraliśmy się z klasą III b i IV a na całodniową wycieczkę autokarową do Tarnowskich Gór.

Na początku wycieczki słoneczna pogoda zachęciła nas do wesołych zabaw w przepięknym Parku Reptowskim. Potem udaliśmy się do Starej Kopalni Srebra. Z przewodnikiem wędrowaliśmy podziemnymi korytarzami, a część trasy pokonaliśmy łódkami. Po wyjściu z kopalni odwiedziliśmy Skansen Starych Maszyn Parowych, które kiedyś wykorzystywano do pracy w kopalniach.
Następnie udaliśmy się do Sztolni Czarnego Pstrąga, która znajduje się pośrodku Parku Repeckiego. Wędrując malowniczymi ścieżkami przez przepiękny, jesienny park dotarliśmy do szybu „ Sylwester”, gdzie musieliśmy pokonać wiele schodów w dół. Na dole czekał na nas przewodnik oraz łodzie. Przewodnik snując opowieści górnicze oraz popychając łodzie przeprawił nas do szybu „ Ewa”. Płynąc korytarzami starej sztolni w migotliwym świetle karbidowych lamp usiłowaliśmy dostrzec pstrąga lub nietoperza. Ta przeprawa dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wycieczka do Tarnowskich Gór była niezwykle ciekawa, a  pogoda i humory dopisywały nam w ciągu całego dnia.

 

 

Zebranie z rodzicami - 11 IX 2012r. 

11 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.

W spotkaniu uczestniczyło 11 z 16 rodziców.

Tematyka spotkania:

 1. Zapoznanie ze szczegółowymi kryteriami oceniania w kl. III.
 2. Przedstawienie planu pracy wychowawczej w kl. III .
 3. Wybór trójki klasowej oraz delegata do Rady Rodziców Szkoły


Delegat do Rady Rodziców Szkoły: p. Maciej Jeziorowski
Przewodnicząca : p.Urszula Wróblewska
Z-ca przew.: p. Danuta Lizoń
Skarbnik: p. Agnieszka Chmielowska

 

Sprawy bieżące:       

 • ubezpieczenie                                                                      
 • basen                                                                                                                                 
 • plan wycieczek                                                                                                                
 • oferta dodatkowych zajęć dla dzieci (j. angielski, koszykówka, zajęcia taneczne )

 

Witamy w klasie III A!

Niestety minął piękny czas letniego wypoczynku i nadszedł początek kolejnego roku szkolnego.  

„To klops. Już po wakacjach!

I lato już za nami.

Nie można go zatrzymać

tęsknotą, ani łzami.

Znów budzik- stary zrzęda

obudzi Was o świcie,

tornistry i plecaki

książkami wypełnicie

i dzień za dniem popłynie …”

 

Tymi słowami rozpoczęliśmy część artystyczną inauguracji roku szkolnego 2012/2013. Wspólnie z wychowawcą przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Wielki dylemat, czyli szkoła w smerfowym lesie” .

 

 

 

 

 

 

 


do góry

Klasa VIb

Wychowawczyni - pani Urszula Konieczny

 


 Klasa IVb
   Klasa IVb

 

 

 

Zebranie z rodzicami – 15.03.2016 r.

Tematyka zebrania:

- prezentacja oferty edukacyjnej Gimnazjów nr 22, 23, oraz 25 oraz zaproszenie na dni otwarte do gimnazjów

- omówienie bieżących wyników w nauce ze wszystkich przedmiotów

- przedstawienie i analiza wyników próbnego sprawdzianu z języka polskiego i matematyki

- omówienie ostatnich przygotowań  uczniów do sprawdzianu

- przypomnienie terminów oraz procedur związanych ze SPRAWDZIANEM

- przedstawienie Biuletynu Rady Rodziców

- sprawy bieżące

- rozmowy indywidualne

- zaproszenie na wieczór poezji klas IV – VI oraz na kiermasz świąteczny

 

 

Zebranie z rodzicami – 08.12.2015 r.

Tematyka zebrania:

- spotkanie Rodziców z Panem Dyrektorem – pogadanka dotycząca roli Rodziców w motywowaniu dzieci do nauki

- omówienie bieżących wyników w nauce ze wszystkich przedmiotów

- przedstawienie i analiza wyników próbnego sprawdzianu z języka angielskiego przez panią Teresę Lewandowską

- omówienie dalszych działań w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu

- omówienie zachowania uczniów,  w tym przedstawienie oraz pochwała pracy uczniów działających w Samorządzie Szkolnym

- przedstawienie Biuletynu Rady Rodziców

- sprawy bieżące

- rozmowy indywidualne

 

 

12.11.2015

Na początku listopada zostaliśmy zaproszeni do złożenia wizyty w historycznym obiekcie znajdującym się na terenie naszego osiedla, jakim jest Fort Skotniki 52 ½  S.

Wiedzieliśmy, że jest to miejsce zaniedbane, zdewastowane, zaśmiecone,  dlatego ucieszyła nas wiadomość o tym, że dzierżawca - Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,przystąpiła do rewitalizacji fortu i zieleni wokół niego.

Szóstoklasiści wraz z wychowawcami, panią pedagog oraz nauczycielem wychowania fizycznego wybrali się do fortu przy ulicy Kozienickiej. Po wysłuchaniu informacji o historycznych funkcjach fortu,  obejrzeniu go niestety tylko z zewnątrz, przystąpiliśmy do zbierania śmieci. Słoneczna, ciepła pogoda sprawiła, że przy okazji dobrze się bawiliśmy. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy przyczynić się do pomocy w pracach porządkowania terenu.

Mamy nadzieję, że w przyszłości zobaczymy od środka odnowiony fort wraz z potężnymi, obrotowymi wieżami pancernymi, które jako jedne z niewielu przetrwały w „naszym forcie”.

                                                                                 

                                                                                                          Urszula Konieczny

 


 

 

 

 

 

11 listopada

Tak uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości - z wielką powagą, przejęciem, uroczyście

 
 

 

 

 

 

Zebranie z rodzicami – 27.10.2015 r.

Tematyka zebrania:

- omówienie bieżących wyników w nauce, w szczególności z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki

- przedstawienie organizacji SPRAWDZIANU Szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/2016

- pedagogizacja rodziców z zakresu tematyki „ Jak motywować dziecko do nauki”

- omówienie zachowania uczniów – przypomnienie kryteriów ocen zachowania

- podsumowanie pobytu na „ zielonej szkole „

- przedstawienie Biuletynu Rady Rodziców

- sprawy bieżące

- rozmowy indywidualne

 

 

 

Zielona szkoła w Soli k. Żywca

W poniedziałek 12 października klasy IIb, V i VIb wraz z nauczycielami p. Agnieszką Bizoń, p. Urszulą Konieczny, p. Anną Salawą, p. Bożeną Wypchał wyruszyły na Zieloną Szkołę do miejscowości Sól koło Żywca. Pożegnali nas Rodzice i zimowa aura. Na szczęście na miejscu przywitała nas jesienna pogoda i miły personel Domu Wczasów Dziecięcych TPD. Po powitaniu i poznaniu zasad przebywania w ośrodku zajęliśmy pokoje i rozpakowaliśmy się. Po południu wyruszyliśmy na górską wycieczkę. Dzień pożegnaliśmy dyskoteką.

Drugi dzień to wycieczka do Beskidzkiego Centrum Nauki w Świnnej i Żywca. W Świnnej zachwycił nas pokaz doświadczeń z ciekłym azotem. W Żywcu zwiedziliśmy Pałac Habsburgów i mieszczące się w nim Muzeum Etnograficzne i Przyrodnicze, otaczający go piękny park i mini zoo. Po powrocie mieliśmy czas na lekcje: przyrody, matematyki, klasa II miała zajęcia z Panią Bożeną Wypchał. Wieczór zakończyliśmy seansami filmowymi, dzieci młodsze oglądały „Przygody Mikołajka”, starsze - „Podróż do wnętrza Ziemi”.

Środa to Dzień Edukacji Narodowej. Pod kierunkiem naszych Pań z ośrodka - Danusi i Kasi zrobiliśmy piękne laurki. Poznaliśmy legendy związane z miejscowością Sól, wyruszyliśmy na wycieczkę po okolicy. Zwiedziliśmy zabytkową dzwonnicę, próbowaliśmy wody ze źródeł solankowych. Po południu mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z muzykiem folklorystą – Jacentym Ignatowiczem, finalistą programu „Mam Talent”. Gość zachwycił nas umiejętnością gry na różnych instrumentach, w tym pile i liściu. Wieczorem lekcje: techniki, na której robiliśmy odblaski dla przedszkolaków i edukacji wczesnoszkolnej.

W czwartek wycieczka - do Koniakowa do Galerii koronek i tradycyjnej bacówki, do Istebnej, gdzie zwiedziliśmy kurną chatę i dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie naszych rówieśników 150 lat temu. Nie zabrakło zakupów w góralskim sklepie. Zwiedziliśmy też Ośrodek Edukacji Ekologicznej, a na koniec zdobyliśmy szczyt Ochodzita. Popołudnie i wieczór przeznaczony był za naukę. Zakończyliśmy dzień relaksując się przy PS3 i Xboxach.

Piątek to dzień podsumowań. Panie zorganizowały konkurs wiedzy o okolicy, Konkurs Młodych Talentów i został podsumowany konkurs czystości. Ponieważ pogoda nam sprzyjała - zdobyliśmy szczyt Polana. Po obiedzie relaks na podwórku i boisku. Wieczór przeznaczyliśmy na naukę. Po kolacji dyskoteka, gry PS3, rozgrywki mini piłkarzyków, zajęcia komputerowe.

W sobotę z żalem żegnaliśmy Sól, z radością witali Kraków i stęsknionych Rodziców. 

Zdjęcia z wyjazdu:

https://plus.google.com/photos/115934798773988191727/albums/6206656589478160305

 

 

 

Sprzątanie Świata 2015


 

 

 

 

Zebranie z rodzicami – 08.09.2015 r.

Tematyka zebrania:

- przedstawienie zmian w zespole uczniów klasy VI b

- omówienie kryteriów wymagań z poszczególnych przedmiotów i zachowania

- przedstawienie planu wychowawczego na rok szkolny 2015/2016

- wybór Trójki Klasowej i delegata do Rady Rodziców

- omówienie warunków planowanego wyjazdu na „zieloną szkołę” w październiku

- sprawy bieżące

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2014 - 2015

 

 

Wycieczka do Wisły

1 - 3 czerwca 2015r.
   

 

  

  

 

Zdjęcia z wycieczki

 

 

9.04. 2015 r.

 

Czekierda Olaf

Dziedzic Adrian

Wojnar Marek

 

reprezentowali naszą szkołę w konkursie „Rowerem bezpiecznie do celu” zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie oraz Straż Miejską .
 

Z dumą informujemy, że zajęli I miejsce

 

Gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów ! 

 

 

Zebranie z rodzicami – 31.03.2015 r.

Tematyka zebrania:


- informacje o wynikach w nauce i zachowaniu w miesiącu marcu
- dyskusje dot.  motywowania uczniów do pracy
- telefony komórkowe uczniów a bezpieczeństwo spędzania przerw
- organizacja próbnych sprawdzianów
- informacje Rady Rodziców
- rozmowy indywidualne
- sprawy bieżące

 

 

 

Święto Patrona

W tym roku szkolnym naszym zadaniem było przygotowanie uroczystości poświęconej patronowi szkoły. Apel odbył się 13 lutego, w piątek, ale mimo wszystko było bardzo dobrze.
 Rola Edwarda Dembowskiego przypadła Bartoszowi.
Uroczystość rozpoczęli Olaf i Konrad recytując wzniosłe strofy o utraconej w 1795 roku ojczyźnie.
O trudnej sytuacji Polaków opowiedziały dziewczęta: dwie Julie, Martyna i Ola.
Duch Dembowskiego nie tylko nam towarzyszył, ale i przedstawił w rozmowie zza światów z Julką, najważniejsze fakty ze swojego krótkiego, ale intensywnego i barwnego życia.
Kacper i dwóch Marcinów wcielili się w role chłopów namawianych do udziału w powstaniu przez przedstawiciela duchowieństwa granego przez Marka oraz szlachcica, przyjaciela Dembowskiego, świetnie odegranego przez Adriana.
Julka i Dawid z powagą opowiedzieli o Powstaniu Krakowskim z 1846 roku i śmierci Edwarda Dembowskiego. Tomek i Dawid z przejęciem recytowali wiersz „Emisariusz” Władysława Ludwika Anczyca o naszym bohaterze, a Julka i Adrian strofy o tęsknocie za ojczyzną.
Jak dzisiaj być patriotą podpowiedzieli uczestnikom apelu Dawid i Kamil.
Wszyscy wzniośle śpiewali pieśni patriotyczne.
Nad oprawą muzyczną świetnie panował w czasie inscenizacji Olaf.
Brawo! Znowu wszyscy wypadli wspaniale!
Dziękuję wszystkim swoim uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w życie klasy i szkoły w pierwszym okresie i życzę miłego odpoczynku w czasie ferii.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z apelu.
Wychowawca V b
 
 

 

 

Zebranie z rodzicami – 10.02.2015 r.

Tematyka zebrania:

- przygotowania do apelu o patronie szkoły – Edwardzie Dembowskim
- omówienie propozycji wyjść, wycieczek w drugim okresie
- podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie
- informacje Rady Rodziców
- rozmowy indywidualne
- sprawy bieżące
 

 

Zabawa karnawałowa
 

 

WIGILIA klasowa

19 grudnia po nastrojowej inscenizacji świątecznej w wykonaniu klas drugich, odbyło się klasowe spotkanie z serdecznymi życzeniami, kolędami przy pięknie przystrojonym i suto zastawionym stołem (podziękowania dla rodziców).
 
 

 

Zebranie z rodzicami – 16.12.2014 r.

Tematyka zebrania:

- omówienie (z pokazem zdjęć) dwudniowej wycieczki do kopalni soli w Bochni, zamku w Dębnie oraz w Wiśniczu Nowym, komunalnym składowisku odpadów Barycz
- informacje, dyskusja dotyczące udziału uczniów w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania
- omówienie udziału klasy w programie „kino za baterie”, zachęta do włączenia dzieci w codzienną segregację odpadów
- analiza wyników w nauce i zachowaniu
- informacje Rady Rodziców, ankieta
- sprawy bieżące
- Świąteczne i noworoczne życzenia
 

 

 

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i okolic

W dniach 13.11.2014 – 14.11.2014 roku uczniowie klas IV, VA, VB byli na wycieczce szkolnej.

Kilkanaście minut po opuszczeniu parkingu szkolnego dotarliśmy do składowiska odpadów komunalnych –„ Barycz”. Tam z okien naszego autokaru obserwowaliśmy gdzie trafiają odpady komunalne produkowane w naszych gospodarstwach domowych. Widzieliśmy też bardzo nowoczesną, kontenerową kompostownię odpadów zielonych.

Kolejnym punktem w programie naszej wycieczki był zamek w Dębnie. Kilkadziesiąt minut później po zwiedzeniu renesansowych wnętrz rezydencji pojechaliśmy do kopalni soli w Bochni, ale wcześniej zjedliśmy smaczny i obfity obiad w jednej z bocheńskich podstawówek.

Nadszedł wreszcie czas zobaczyć jak w przeszłości pracowano przy wydobyciu soli. Po interesującej wycieczce szybami kopalnianymi nasi uczniowie bawili się na dyskotece, grali w piłkę prawie do północy.

Wcześnie rano wyjechaliśmy na powierzchnię, aby w drodze powrotnej zjeść pyszne śniadanie, wstąpić do Bazyliki Bocheńskiej oraz zobaczyć zamek w Nowym Wiśniczu.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do naszych domów około godziny dwunastej.

 

 

 


V b - przedszkolaki i odblaski

październik 2014


Uczniowie klasy V b z ochotą przyjęli propozycję wychowawcy dotyczącą spotkania z przedszkolakami. We współpracy z p. Agnieszką Bizoń przygotowali dla najstarszych grup przedstawienie „Noś odblaski”.
 Ubrani odpowiednio do swoich ról, przekonywali „milusińskich” o ogromnym znaczeniu noszenia odblasków dla bezpieczeństwa na drogach.
Zabawa z piosenkami, wierszami, zadaniami zakończyła się wręczeniem dzieciom, własnoręcznie wykonanych przez piątoklasistów, lśniących, kolorowych odblasków.
 


 

 

 

Zebranie z rodzicami – 21.10.2014 r.

Tematyka zebrania:

- spotkanie z Panem Dyrektorem– nowa formuła sprawdzianu po klasie szóstej
- informacje, dyskusja dotyczące badania uczniów w poradni psychologiczno-pedagogicznej
- analiza aktywności uczniów, motywacji do nauki – sprawdziany z matematyki, przyrody
- stan przygotowań do dwudniowej wycieczki do kopalni soli w Bochni
- wyniki zachowania i nauczania
- informacje Rady Rodziców, ankieta
- sprawy bieżące
 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 19 września 2014r.

Wyruszyliśmy zaraz po ósmej rano, wypoczęci, z energią , pełni zapału do pracy.Łowy udały się znakomicie! Zastanawiamy się jednak, czy na pewno powinniśmy cieszyć się z tych okazałych worów śmieci, które zebraliśmy.
Doszliśmy wspólnie do wniosku, że jednak powinniśmy wstydzić się tego, że nie potrafimy nie zaśmiecać otoczenia, w którym żyjemy.
 

 

V b na Święcie Dzielnicy VIII Dębniki

W sobotę 13 września 2014 r. wraz z wychowawcą i rodzicami uczestniczyliśmy w imprezie na Ranczu Texas – zaprezentowaliśmy przedstawienie „Nie-groźny taniec kotów”, a później świetnie się bawiliśmy.

Nie wszyscy mieli siłę, aby ujarzmić byka!
 

 


 

 

Zebranie z rodzicami – 09.09.2014 r.

Tematyka spotkania:
- spotkanie z Panem Dyrektorem
- omówienie, uzgodnienie planu wychowawczego, wycieczek
- zaznajomienie z kryteriami wymagań
- zaznajomienie z propozycją zajęć dodatkowych w szkole i osiedlowym DK
- zgody na publikację wizerunku, udział w lekcjach religii
- wybór trójki klasowej
- sprawy bieżące: udział w święcie dzielnicy, ubezpieczenie, adaptacja pomieszczenia na świetlicę, obiady...
 

 

 


ROK SZKOLNY 2013 - 2014

 

 

Mam kota na punkcie mleka

29 maja wybraliśmy się do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury na spotkanie z Kotem Mleczysławem, aby uczestniczyćw "Mlecznej lekcji". Przy wykorzystaniu gier, rebusów i rymowanek, dowiedzieliśmy się, jaki jest skład mleka, które witaminy i minerały ono zawiera, a także dlaczego warto "mieć kota na punkcie mleka" podczas komponowania codziennej diety.

Pod okiem animatorów uczyliśmy się m.in. robić ser, śpiewaliśmy piosenki o mleku. Przez cały czas naszym wysiłkom kibicował Kot Mleczysław rozbawiając nas. Nie obyło się oczywiście bez smakołyków mlecznych – było przepysznie.

Na zakończenie spotkania, bohater mlecznej kampanii wręczył nam dyplomy i pozował z nami do pamiątkowego zdjęcia.


   

 

Zebranie z rodzicami - 13.05.2014 r.

Tematyka spotkania:
- prelekcja „Racjonalne odżywianie dzieci i młodzieży”
- omówienie wyników nauczania i zachowania oraz udziału uczniów w konkursach (informacja o terminie przewidywanych ocen końcowych)
- przekazanie informacji Rady Rodziców (zachęta do udziału w remoncie szatni szkolnej)
- zaproszenie i przygotowania do Peryferiady
- sprawy organizacji kilkudniowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej
- sprawy bieżące
- rozmowy indywidualne
 

Zebranie z rodzicami - 25.03.2014 r.

Tematyka spotkania:
- omówienie wyników nauczania i zachowania oraz udziału uczniów w konkursach
- analiza sprawdzianów z matematyki i przyrody
- przekazanie informacji Rady Rodziców, zachęta do udziału w porządkowaniu terenu przyszkolnego
- apel o przekazywanie 1% podatku na rzecz szkoły
- sprawy bieżące
- rozmowy indywidualne

 

 

Zebranie z rodzicami – 28.01.2014 r.

Tematyka spotkania:
- omówienie wyników nauczania i zachowania oraz sukcesów uczniów w pierwszym półroczu
- zwrócenie uwagi na motywacyjną rolę oceniania
- analiza sprawdzianów z języka polskiego, matematyki, przyrody
- zapoznanie z prezentacjami z konferencji na temat „Bezpieczeństwo dziecka na drodze, w szkole, w środowisku lokalnym”
- przekazanie biuletynu informacyjnego Rady Rodziców
- omówienie akcji „zima w szkole”
- plany wyjść i wycieczek w drugim okresie
- sprawy bieżące
- rozmowy indywidualne
 

 

Zebranie z rodzicami – 17.12.2013 r.

Tematyka spotkania:
- zaprezentowanie rodzicom przedstawienia klasowego „Nie – groźny taniec kotów”
- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów
- omówienie wyjść klasowych
- organizacja „wigilii klasowej”
- przekazanie informacji Rady Rodziców
- sprawy bieżące
- rozmowy indywidualne
 

 

Zebranie z rodzicami - 29.10.2013r.

Tematyka spotkania:

- pogadanka psychologa  na temat obowiązków, zachowań rodzicielskich na różnych etapach rozwoju dziecka

- omówienie ocen zachowania oraz wyników w nauce

- analiza sprawdzianów pisemnych z języka polskiego i matematyki

- omówienie przygotowań do przeglądu teatrzyków dziecięcych

- przeprowadzenie ankiety

- przekazanie sprawozdania Rady Rodziców

- sprawy bieżące

- rozmowy indywidualne

 

15. 10.2013 r.

Klasa IV b na pełnej uroku wyprawie na Salwator, Kopiec Kościuszki.

Złota Polska Jesień usłała barwnym dywanem drogi na najwyższe wzniesienie wzgórza Sikornik. Sprzyjająca aura sprawiła, ze poza nauką, świetnie się wybawiliśmy.

 

 

 


Sprzątanie Świata - Kraków 2013

 

 

 

Zebranie z rodzicami

10 września odbyło się pierwsze zebranie rodziców w r. szk. 2013/2014.

Na wstępie Rodzice poznali dyrekcję oraz nauczycieli, którzy będą pracować z uczniami klas czwartych w tym roku szkolnym.

 

Tematyka spotkania z wychowawcą:

- powitanie, podziękowania za pracę na rzecz szkoły

- wybór trójki klasowej

- przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, planu wychowawczego, propozycji wyjść, wycieczek

- sprawy bieżące: ubezpieczenie, opieka PPP, oferta zajęć dodatkowych...

 

 

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2012- 2013

 
 

Wychowawczyni - pani Anna Dyrcz - Erhardt

 

 Witamy w klasie III b!

Nasza klasa liczy 18-tu uczniów, w tym pięć dziewczynek i aż trzynastu chłopców.
Na początku roku szkolnego wybraliśmy samorząd klasowy. Oto on:


Przewodnicząca:  Natalia Chammas
Zastępca:  Marcin Bubak
Sekretarz:  Bartosz Sosin
Skarbnik: Dawid Machno

LISTA  UCZNIÓW KLASY III B

1.  Baran Marcin

2.  Bubak Marcin

3.  Chammas Natalia

4.  Chudaszek Kamil

5.  Czekierda Olaf

6.   Dziedzic Adrian

7.   Filipczyk Filip

8.   Frukacz Dawid

9.    Łabuzek Konrad

10.  Machno Dawid

11.  Machno Martyna

12.  Pawłowska Nikola

13.  Sosin Bartosz

14.  Stachura Julia

15.  Suder Kacper

16.  Szymula Tomasza

17.  Marek Wojnar

18.  Zielnik Aleksandra

 

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

    Po trzech latach wspólnej nauki i pracy nastąpił czas rozstania. Po wakacjach rozpoczniecie kolejny w swoim życiu etap edukacji. Życzę Wam przede wszystkim bezpiecznych, pogodnych i udanych wakacji. Abyście pełni sił i zapału rozpoczęli naukę w klasie czwartej.

Anna Dyrcz-Erhardt

 

 WYCIECZKA ROWEROWA DO TYŃCA

    14 czerwca pojechaliśmy na rowerach w asyście pięciu mam na wycieczkę rowerową. Przejechaliśmy polnymi ścieżkami do Podgórek Tynieckich, gdzie podziwialiśmy Rezerwat Przyrody "Skołczanka". Po dojechaniu do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu zrobiliśmy sobie mały piknik nad Wisłą. Po krótkim odpoczynku wałami wiślanymi dotarliśmy do restauracji hotelu "Bona". Czekały tam na nas wspaniałe puchary lodowe. Niestety tylko ta część wycieczki była udana, ponieważ chcąc skrótem dotrzeć do szkoły ugrzęźliśmy w potwornych bajorach i błocku. Na dodatek chciały nas zjeść komary. W połowie drogi  zrejterowaliśmy i zaczęliśmy się wycofywać. Dotarliśmy do domów, jak potwory błotne. Może nie było to fortunne zakończenie wycieczki, ale na pewno długie lata będziemy tę wycieczkę wspominać!!!
 

 

 WYCIECZKA NA DOLNY ŚLĄSK

    31 maja wyjechaliśmy na pięciodniową wycieczkę. Naszym celem były Góry Stołowe, a konkretnie Kudowa Zdrój. Po drodze zobaczyliśmy Zalew Otmuchowski, Paczków, Kłodzko i zwiedziliśmy Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Na miejscu powitała nas bardzo miła i gościnna atmosfera Ośrodka Wczasowego "Góry Stołowe" i wspaniałe naleśniki z bitą śmietaną i owocami (posiłki w czasie całego pobytu były rewelacyjne). 1 czerwca w Dzień Dziecka wyprawiliśmy się na bajeczne Błędne Skały i nawet podająca mżawka nie zepsuła nam radosnego błądzenia po tym skalnym labiryncie. Tego samego dnia byliśmy jeszcze w Czermnej, gdzie z wielką odwagą cywilną odwiedziliśmy Kaplicę Czaszek. Potem udaliśmy się na Szlak  Zapomnianych Zawodów. Uczestniczyliśmy w warsztatach gliniarskich, zjedliśmy jeszcze ciepły chleb z masłem (upieczony specjalnie dla nas), odwiedziliśmy kuźnię i warsztat tkacki oraz MINIZOO. Wysuszyliśmy się przy ognisku, a ponieważ tego dnia pogoda nam nie sprzyjała, a trzeba było jakoś uczcić Dzień Dziecka pojechaliśmy do Aquaparku. Następnego dnia pojechaliśmy Sanktuarium w Wambierzycach, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej. Potem poszliśmy obejrzeć najstarszą w Polsce ruchomą szopkę. Póżniej w promieniach słońca zdobyliśmy najwyższy szczyt w Górach Stołowych - Szczeliniec Wielki, gdzie w rozpadlinach skalnych bardzo zaskoczył nas widok śniegu. Była to fascynująca wyprawa!!! W czasie naszego pobytu byliśmy jeszcze w kręgielni, spacerowaliśmy po uzdrowisku degustując miejscowe wody mineralne, no i lody, mieliśmy dyskotekę, konkursy, gry, zabawy i seanse fimowe. Aż żal było wracać. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Wrocław, w pamięci pewnie zostanie nam wizyta w Mc' Donalds i widok Stadionu.

Szkoda, ze takie wycieczki nie są organizowane każdego roku...

 

 

 WYJŚCIE DO TEATRU "BAGATELA"

   17 maja odbyła się wycieczka do teatru "Bagatela", gdzie obejrzeliśmy spektakl
pt. "Tajemniczy ogród". Była to piękna, wzruszająca opowieść. Wszystkich zachwyciła wspaniała gra aktorów, scenografia i oprawa muzyczna.

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW

   14 maja odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie rodziców, tak jak od początku historii naszych spotkań, tak i  tym razem rodzice nie zawiedli i przybyli prawie wszyscy, za co serdecznie dziękuję. 

Porządek spotkania:

 • Podsumowanie całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Omówienie przygotowań do testu OBUT.
 • Podziękowania dla rodziców za bardzo owocną trzyletnią współpracę.
 • Informacje dotyczące przygotowań do Peryferiady- 8 VI.
 • Rozmowa dotycząca wyjazdu do Kudowej Zdroju.
 • Sprawy bieżące.
 • Konsultacje indywidualne.

wychowawca

 

 

 WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO

   10 maja pojechaliśmy do Ogrodu Botanicznego. Celem naszego tam pobytu było głównie wykonanie prac porządkowych. Po otrzymaniu mioteł przystąpiliśmy z wielkim zapałem do oczyszczania alejek. Praca paliła nam się w rękach, aura też dopisała. Po wypełnieniu swoich zadań przyszedł czas na relaks i zwiedzenie pięknego o tej porze roku ogrodu. Zwiedziliśmy też szklarnie z orientalnymi roślinami. Na koniec otrzymaliśmy nagrodę w postaci sadzonek roślin, które po powrocie do szkoły zostały zasadzone 
w naszym ogródku skalnym.

Ta wycieczka była dla nas bardzo cennym i pożytecznym doświadczeniem!

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW

   26 marca odbyło się zebranie rodziców. Po raz kolejny frekwencja dopisała, na zebraniu zabrakło tylko jednej osoby.

Porządek zebrania:

 • Omówienie postępów w nauce (mocne i słabe strony klasy) w obliczu zbliżającego się sprawdzianu po klasie trzeciej.
 • Przedstawienie propozycji zbliżających się imprez i wycieczek.
 • Informacja na temat terminu ferii wiosennych (21.03-02.04) oraz dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w związku ze sprawdzianem klas szóstych (04.04).
 • Poinformowanie o akcji "Wybieramy najbardziej wystrzałową podstawówkę Krakowa".
 • Zachęcenie rodziców do zakupów na świątecznym kiermaszu.
 • Dyskusja na temat wyjazdu śródrocznego w Sudety (przedstawienie terminu
  i propozycji wycieczek).
 • Rozmowy idywidualne.
 • Zakończenie.

Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na zebranie i życzę zdrowych, wesołych
i mimo aury pogodnych Świąt Wielkanocnych

wychowawca

 

 

WYCIECZKA DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO 

   8 marca wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Krakowie
na ul. Poselskiej 3. Ponieważ w tym dniu ochodzi się Dzień Kobiet, na miejscu czekała na nasze "kobietki" niespodzianka. Zostałyśmy obdarowane przez pracowników muzeum małymi upominkami, co  uaktywniło naszych chłopców więc posypał się "deszcz" prezentów i życzeń. Po tak miłym wstępie poszliśmy złożyć życzenie i prezenty Babie połowickiej ze Stadnicy - posągowi z XII/XIII wieku, który jest najstarszym symbolem słowiańskiej kobiety w muzeum. Następnie zwiedziliśmy wystawę o pradziejach Małopolski, dużą ekspozycję o bogach starożytnego Egiptu i wystawę o kulturze peruwiańskiej.

Była to bardzo interesująca i wspaniała lekcja historii...

 

 

ZEBRANIE  RODZICÓW

   8 stycznia odbyło się zebranie  podsumowujące I okres roku szkolnego 2012/2013.        Rodzice naszej klasy nie zawiedli !!! Na zebraniu byli obecni wszyscy !!!

Porządek zebrania:

 • Podsumowanie wyników nauczania, przedstawienie mocnych i słabych stron naszej klasy oraz sposobów przeciwdziałania istniejącym problemom.
 • Rozdanie kartek z ocenami.
 • Przekazanie podziękowań dla najaktywniejszych rodziców za wspieranie wszelkich inicjatyw w naszej klasie i w szkole. Prośba o dalszą, owocną współpracę.
 • Przekazanie informacji o możliwości przekazania 1% odpisu podatkowego na rzecz fundacji "Młodzi-młodym". Prośba Rady Rodziców o wsparcie tym samym naszej szkoły. 
 • Zapoznanie z propozycją  zajęć w OKK  Skotniki (możliwość zaprowadzania
  i odprowadzania dzieci przez instruktorów).
 • Informacja na temat wycieczki do Teatru Słowackiego na przedstawienie
  pt."Czarnoksiężnik z krainy Oz" -27.02.2013 r.
 • Pogadanka o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa przez nasze dzieci w czasie trwania ferii zimowych.
 • Sprawy bieżące,  podsumowanie.
 • Rozmowy indywidualne.
 • Pożegnanie.


Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za 100% frekwencję, aktywność na zebraniu
i bardzo miłą atmosferę!!!

wychowawca

 

 

WIGILIA KLASOWA

   21 grudnia 2012 r. był oczekiwany przez wszystkich z dużym niepokojem, oczywiście ze względu na przepowiadany koniec świata. Ale naszej klasy to zupełnie nie dotyczyło. Po obejrzeniu "Jasełek" w wykonaniu klasy VI a udaliśmy się do naszej sali, gdzie czekał na nas ( oczywiście wcześniej przez nas przygotowany) pięknie przybrany stół wigilijny. Jak obyczaj stary każe, łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Po życzeniach zasiedliśmy do suto zastawionego stołu, na którym królowały pierniczki i inne słodkości. Najedzeni do syta odśpiewaliśmy parę kolęd, najpopularniejszą okazała się kolęda "Przybieżeli do Betlejem".

   W tak świątecznym nastroju, po uporządkowaniu klasy udaliśmy się do domów, aby
i tam przyłączyć się do przygotowań przedświątecznych.

Do zobaczenia w Nowym 2013 Roku !!!

 

 

 

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

    14 grudnia 2012 roku wraz z klasą III a pojechaliśmy na wycieczkę do Wieliczki. Głównym celem naszej wycieczki było oczywiście zwiedzanie najstarszej na świecie, czynnej kopalni soli. Dodatkową atrakcją było spotkanie ze Skarbnikiem i Soliludkiem, którzy towarzyszyli nam w poszukiwaniach podziemnej,  baśniowej krainy "Solilandii". Prócz zwiedzania i słuchania ciekawych opowieści o historii kopalni, braliśmy też udział w wielu fantastycznych zabawach. Obdarowani licznymi prezentami przez Skarbnika udaliśmy się na krótki "popas", aby zregenerować siły, które były nam potrzebne na szaleństwo zakupów pamiątek.

    Po tej baśniowej wyprawie w podziemia kopalni bardzo ciężko było nam wrócić do rzeczywistości...
 

 

ZEBRANIE RODZICÓW

4 grudnia odbyło się kolejne (już trzecie) zebranie rodziców. Tym razem frekwencja nie dopisała, na spotkaniu zabrakło 4 osób. Sądzę, że powodem tych nieobecności była niesprzyjająca aura i szalejące wokoło wirusy...

Na zebraniu zostały poruszone następujące kwestie:

 • Omówienie postępów w nauce uczniów naszej klasy.
 • Rozmowa o problemach, na jakie napotykamy w szkole i w domu realizując wraz z naszymi dziećmi proces dydaktyczno-wychowawczy (szukanie wpólnych rozwiązań).
 • Rozdanie albumów ze zdjęciami, wyjaśnienie zasad i możliwości zakupu zdjęć).
 • Dyskusja na temat organizacji tegorocznych klasowych "Mikołajek".
 • Przedstawienie szczegółów dotyczących wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce (14.12.2012 r.).
 • Rozmowa o możliwości ratalnych wpłat na poczet planowanej "zielonej szkoły".
 • Podanie terminów ferii świątecznych i ferii zimowych.
 • Wspólne zaplanowanie organizacji zbliżającej się Wigilii klasowej.
 • Zapoznanie z propozycją zajęć warsztatowo-laboratoryjnych w ramach projektu "Fizyka dla smyka".
 • Wolne wnioski/podsumowanie/zakończenie.
 • Konsultacje indywidualne.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom przybyłym na zebranie .

wychowawca

 

 

Bierzemy aktywny udział w świętowaniu Dnia Niepodległości

We wczesnych godzinach rannych udaliśmy się do centrum Krakowa, aby aktywnie uczcić Święto Niepodległości.
           Idąc spacerem przez Trakt Królewski, oddaliśmy hołd wszystkim Polakom poległym w walce o niepodległość naszego kraju pod Krzyżem Katyńskim.
Po dotarciu na Rynek Główny postanowiliśmy odwiedzić Muzeum Narodowe
w Sukiennicach, gdzie podziwialiśmy płótna wielkich, polskich mistrzów pędzla.
          Po wielkiej uczcie dla „oka” wsiedliśmy do „śpiewającego tramwaju”, gdzie odbywając dwie rundy wokół Krakowskich Plant śpiewaliśmy pieśni legionowe wraz z innymi zaproszonymi chórami i zespołami muzycznymi.
Wysiedliśmy na przystanku przy Placu Jana Matejki (gdzie odbywały się główne obchody, tego wielkiego dla Polski święta) i rozpoczęliśmy akcję rozdawania przechodniom biało-czerwonych chorągiewek, naklejek i śpiewników. Ludzie
z wielką radością przyjmowali z naszych rąk te patriotyczne gadżety.
         Na ulicy Floriańskiej zwiedziliśmy Dom Jana Matejki – wielkiego malarza historycznego, wielkiego Krakowianina i wielkiego Polaka.

Jak zwykle na naszych wycieczkach dopisało nam słońce. To był piękny, pełen wrażeń i treści patriotycznych dzień…
 

 

 

Obchody Święta Niepodległości

         9 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji  94-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Uczniowie z klasy III b przygotowali na tę okazję montaż słowno-muzyczny, którego tematyką była droga dojścia przez naszą Ojczyznę do niepodległości.

         Po apelu, uczniowie z auli  przemaszerowali za pocztem sztandarowym na pierwsze piętro, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej sześćdziesięciolecie naszej szkoły i przekazanie sztandaru.

 

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW

We wtorek 30 października odbyło się zebranie rodziców naszej klasy.
W zebraniu uczestniczyło 17 rodziców na 18.

Porządek spotkania

· Przekazanie ogólnych wiadomości o postępach w nauce i o zachowaniu.

· Odczytanie pisma od Rady Rodziców naszej szkoły.

· Przedstawienie propozycji współpracy z fundacją „Młodzi-młodym”.

· Zapoznanie rodziców z kalendarzem zbliżających się wydarzeń (2 XI –dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 9 XI - apel z okazji Dnia Niepodległości, 11 XI – wycieczka do Muzeum Narodowego w Sukiennicach i do Domu Jana Matejki, udział w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości – „śpiewający tramwaj”, rozdawanie śpiewników i płyt z pieśniami patriotycznymi, wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce)

· Omówienie projektu „Indywidualizacja”, który zaczyna być wdrażany w naszej szkole.

· Dyskusja na temat zorganizowania dla naszych dzieci „mikołajek”.

· Informacja o zbiórce nakrętek i makulatury.

· Projekcja, dotycząca propozycji miejsc na „Zieloną Szkołę” dla naszej klasy, przygotowana przez p. Dagmarę Kopczyńską-Frukacz. Dyskusja na temat pokazanych propozycji, wybór miejsca.

· Konsultacje indywidualne.

· Wolne wnioski, zakończenie.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za tak liczne przybycie i aktywność na zebraniu.

wychowawca

 

 

 

Wycieczka do Tarnowskich Gór

  W piątek 19 października udaliśmy się z klasą III b i IVb na całodniową wycieczkę autokarową do Tarnowskich Gór.

     Po dotarciu na miejsce, na samym wstępie zrobiliśmy sobie mały piknik. W przepięknym Parku Reptowskim, w przebijających przez kolorowe drzewa, promieniach słońca spędziliśmy wesoło czas. Potem udaliśmy się do Starej Kopalni Srebra, którą zwiedziliśmy trochę na piechotę, trochę płynąc łódkami. Zrobiła na nas niesamowite wrażenie...
Po wyjściu z kopalni odwiedziliśmy Skansen Starych Maszyn Parowych, gdzie podziwialiśmy monumentalne maszyny, które kiedyś wykorzystywano do pracy w kopalniach.
Pokonując dość długi odcinek drogi przez przepiękny, jesienny las doszliśmy do Sztolni "Czarnego Pstrąga". Po pokonaniu wielu schodów w dół, wsiedliśmy do łodzi, by na nich przemierzyć niesamowite podziemne korytarze, jedynej w swoim rodzaju sztolni.

     Dzięki wspaniałej pogodzie i humorom, które nam dopisywały w ciągu całego dnia, no i niezapomnianym wrażeniom, które dane nam było przeżyć, tę wycieczkę z pewnością możemy uznać za niezapomnianą...

 

 

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW

11 września obyło się zebranie rodziców naszej klasy. Na zebraniu (jak zawsze na początku nowego roku szkolnego) rodzice zostali zapoznani z kryteriami oceniania zachowania i postępów w nauce z poszczególnych przedmiotów. Został przedstawiony  rozkład i zakres treści nauczania w klasie trzeciej oraz plan wychowawczy klasy i plan wycieczek na ten rok szkolny. Rodzice poznali kalendarz nowego roku szkolnego oraz terminy zebrań z rodzicami. Została też wybrana rada rodziców.

Przewodniczącą i delegatem do Rady Rodziców Szkoły została p. Agnieszka Szymula, zastępcą przewodniczącej zastała p. Dagmara Kopczyńska–Frukacz, skarbnikiem p. Mariola Chudaszek.

 

Wycieczka do Warszawy

29 września nasza klasa pojechała na całodniową wycieczkę do Warszawy. Dodatkową atrakcją prócz zwiedzania stolicy, niewątpliwie była podróż, którą odbyliśmy pociągami interREGIO.

Po dotarciu na miejsce i wyjściu z Dworca Centralnego naszym oczom ukazał się zapierający dech w piersiach, monumentalny Pałac Kultury i Nauki. Pierwszym punktem programu naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Techniki, które mieści się właśnie we wnętrzach tego pałacu. Po emocjach związanych ze zwiedzaniem ciekawych ekspozycji i przeprowadzaniem własnoręcznie wielu ciekawych i ekscytujących doświadczeń fizycznych udaliśmy się do innego skrzydła pałacu, gdzie obejrzeliśmy wystawę dotyczącą prac i wynalazków Leonardo da Vinci. Ukoronowaniem naszej wizyty w Pałacu Kultury i Nauki był wyjazd windą na taras widokowy znajdujący się na 33 piętrze, skąd roztacza się niesamowity widok na całą stolicę. Nasi chłopcy nie mogli oderwać wzroku od widoku Stadionu Narodowego, który został przez nich obfotografowany z wszystkich możliwych stron.

Po opuszczeniu pałacu, zrobieniu serii zdjęć pod EUROSYRENKAMI poszliśmy się posilić do McDonald'sa. Po nabraniu sił pojechaliśmy metrem (co było dla nas, też dużym przeżyciem) do Ogrodu Saskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza oglądaliśmy zmianę warty.

Dość szybkim spacerem dotarliśmy na Plac Zamkowy, gdzie niestety natrafiliśmy na tłumy uczestników manifestacji, ale mimo wszystko udało nam się, poruszając się wzdłuż murów obronnych dotrzeć do Pomnika Małego Powstańca, a potem zwiedzić Starówkę.

Bezpiecznie dotarliśmy do Dworca Warszawa Wschodnia, gdzie porcją smacznych lodów zakończyliśmy pobyt w Warszawie.

Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do Krakowa tuż przed 22-gą. Myślę, że tę wycieczkę zapamiętamy na długo…
 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2013 - 2014

 


ROK SZKOLNY 2013 - 2014

 

 


ROK SZKOLNY 2012- 2013

 

 


do góry