zaloguj się   |    mapa strony   |

Samorząd Uczniowski 2014 - 2015

 

Przewodnicząca:  Weronika Wróblewska z klasy V a

Zastępca: Natalia Lizoń z klasy VI a

Sekretarz: Julia Zych z klasy VI a

Rzecznik praw uczniowskich: Jakub Powroźnik z klasy VI b

Przewodnicząca sekcji klas I-III: Weronika Cyran z klasy VI a

Przewodniczący sekcji kulturalno-sportowej: Dawid Machno z klasy V b

Przewodniczący sekcji opiekuńczo-porządkowej: Bartosz Sosin z klasy V b

Redaktor naczelna "Szkolnych plotek": Jolanta Kantor z klasy V a

Opiekunowie: p. Teresa Baka i p. Piotr Tyński

 


 

Poczet sztandarowy

Chorąży: Dominik Jurgała

Asysta: Marianna Gawron

          Kamila Torba


 

RZECZNIK PRAW UCZNIOWSKICH

Rzecznik Praw Ucznia informuje Was o prawach i obowiązkach zawartych w Statucie Szkoły;

Uczeń ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowanie godności,

korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza dobra innych osób,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu poprzez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, okolicznościowych, w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych.

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne są organizowane w miarę posiadanych środków budżetowych,

Uczeń ma obowiązek:

dbać o bezpieczeństwo własne i osób będących w jego otoczeniu, a w szczególności: z urządzeń Sali gimnastycznej korzystać tylko w obecności nauczyciela wychowania fizycznego, a na boiskach sportowych przebywać w obecności nauczyciela oraz stosować się bezwzględnie do zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów i materiałów niebezpiecznych np. noży, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących itp.

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły,

zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w sposób właściwy,

stosować się bezwzględnie do zakazu samowolnego opuszczania budynku szkolnego w trakcie zajęć oraz przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

ściśle przestrzegać regulaminu biblioteki szkolnej, dbać o książki wypożyczone z biblioteki,

po przyjściu do szkoły zmienić obuwie, dbać o czystość, ład i porządek w salach lekcyjnych, na korytarzu, w szatni, toaletach, na zewnątrz budynku,


 

SEKCJA KULTURALNO-SPORTOWA

Sekcja kulturalno-sportowa SU w czwartek 7 maja zorganizowała szkolny przegląd pt. Mam talent. Uczniowie klas I-VI zaprezentowali szerokiej publiczności swoje zdolności artystyczne i sportowe w tym wokalne, taneczne, recytatorskie.W przeglądzie najliczniejszą grupą byli pierwszoklasiści. Niestety ze względu na awarię prądu występy młodych artystów musieliśmy kontynuować we wtorek 12 maja. W czasie przeglądu panowała miła atmosfera i wszyscy świetnie się bawili.

Zdjęcia do oglądania w aktualnościach.

 

SU proponuje konkurs „Mam Talent”Jeżeli chcecie zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności taneczne, wokalne, aktorskie, sportowe lub inne, możecie zgłosić swój udział w konkursie do 4 maja br. do Dawida Machno z klasy V b lub pani Teresy Baki. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i IV-VI. Zachęcamy do udziału.


 

W dniu 05.05 15r. odbył się turniej piłki nożnej  dla klas IV-VI

I miejsce zajęła drużyna z klasy V b w składzie: Dawid Machno, Bartosz Sosin, Weronika Wróblewska, Kamila Lizoń, Kamil Chudaszek, Kacper Suder

II miejsce zajęła drużyna z klasy VI a w składzie: Tymoteusz Skwierawski, Mateusz Szczypczyk, Filip Spaczyński, Olaf Czekierda, Patryk Czekierda, Dawid Pospuła.

III miejsce zajęła drużyna z klasy IV w składzie: Weronika Kukla, Bartek Pstuś, Iga Skrzypiec, Antoni Bizoń, Martyna Stępowska

Gratulujemy.

 W dniu 28.04.br. o godz. 14.30, SU organizuje turniej piłki nożnej dla klas IV-VI. Drużyny 5-osobowe  należy zgłaszać do 27 kwietnia do Dawida Machno z klasy V b.


 

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy wykonali ozdoby wielkanocne na kiermasz. 

Życzymy miłych, radosnych Świąt Wielkanocnych.


 

24.03.15r. został rozegrany turniej piłki ręcznej

I miejsce zajęła drużyna z klasy V b w składzie: Adrian Diedzic, Bartosz Sosin, Dawid Machno, Kamil Chudaszek, Olaf Czekierda, Kacper Suder.

II miejsce zajęła drużyna z klasy VI a w składzie:Tymoteusz Skwierawski, Filip Spaczyński, Bartłomiej Combik, Jakub Klimek, Jakub Powroźnik.

III miejsce zajęła drużyna z klasyV a w składzie: Weronika Wróblewska , Kamila Lizoń, Adrian Przewor, Radosław Stachurski, Adrian Dusik


 

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Różne oblicza wiosny”

I miejsce zajął Kamil Janawa z klasy III

II miejsce zajęli: Jakub Giermek z klasy III

                              Kamil Woch z klasy II a

III miejsce zajęli: Maciej Spaczyński z klasy II b

                               Amelia Lelek z klasy II b

                               Jan Rachwał z klasy II b

                               Nikodem Kornaś z klasy II b

Wyróżnienia otrzymali: Milena Zięba Julita Stańczyk z klasy I a, Julia Wiekiera z klasy IIa


 

20 stycznia odbyły się rozgrywki piłki koszykowej. Turniej zorganizował SU.

I miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy VI a w składzie: Tymoteusz Skwierawski, Patryk Czekierda, Jakub Klimek, Jakub Powroźnik, Filip Spaczyński.

II miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy VI a w składzie: Natalia Lizoń, Julia Zych, Marianna Gawron, Miriam Lejmel.

III miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy VIb  w składzie: Sandra Małysa, Magdalena Pstuś, Karolina Sokół, Oliwia Adamczyk

Gratulujemy.


 

SU proponuje turniej koszykówki dla klas IV-VI, który odbędzie się 20 stycznia o godz. 14.30. Drużyny 5-osobowe należy zgłaszać do 19 stycznia do Dawida Machno z klasy V b.


 


 

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Śnieżynka”  zorganizowany przez SU.

I miejsce zajęli: Bartosz Skalmierski z klasy I b i Kamil Janawa z klasy III

II miejsce zajęła: Julia Sołtys z klasy I a

III miejsce zajęli: Julia Wiekiera z klasy II a,

                            Jan Rachwał z klasy II b,

                            Jakub Kołodziejczyk z klasy I a.

WyróżnieniaWeronika GrochalNikola KrukJulita Stańczyk i Klara Kołodziej z klasy I a

Gratulujemy.


 

Został przedłużony termin oddawania prac na konkurs plastyczny dla klas I – VI pt.„Śnieżynka”. Technika i format prac dowolny. Prace oddajemy do świetlicy szkolnej do 20 stycznia.

SU proponuje konkurs plastyczny dla klas I – VI pt. „Śnieżynka”. Technika i format prac dowolny. Prace oddajemy do świetlicy szkolnej do 7 stycznia.

 

Dnia 02.12 br. w naszej szkole odbył się turniej piłki nożnej zorganizowany przez SU. W turnieju brało udział 5 drużyn. Spotkania odbywały się w miłej sportowej atmosferze

I miejsce zajęła drużyna z klasy V b w składzie: Dawid Machno, Bartosz Sosin, Adrian Dziedzic, Marek Wojnar, Kacper Suder, Julia Zych.

II miejsce zajęła drużyna z klasy V b w składzie: Marcin Baran, Kamil Chudaszek, Olaf Czekierda, Weronika Wróblewska.


III miejsce zajęła drużyna z klasy VI b w składzie: Mateusz Szczypczyk, Dawid Pospuła, Sławomir Chmiołek, Jakub Powroźnik, Klaudia Kasprzyk.


 

SU organizuje turniej piłki nożnej dla klas IV-VI w dniu 25 listopada o godz. 14.30. 5-osobowe składy drużyn ( w tym 1 dziewczyna) należy zgłaszać do Dawida Machno z klasy V b do dnia 24 listopada.


 

24 paździenika br. odbył się turniej piłki siatkowej. 

I miejsce zajęła drużyna z klasy V b w składzie: Dawid Machno, Bartosz Sosin, Adrian Dziedzic, Marek Wojnar i Julia Stachura.

II miejsce zdobyła drużyna z klasy VI a w składzie: Tymoteusz Skwierawski, Filip Spaczyński, Iwo Gontarz, Bartłomiej Combik, Patryk Czekierda.

III miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy VI a w składzie: Julia Zych, Marianna Gawron, Natalia Lizoń i Miriam Lejmel.


 


 

Proponuje konkurs plastyczny dla klas I-VI pt. "Złota polska jesień". technika i format prac dowolny. Prace oddajemy do 10 paździenika do świetlicy szkolnej. Zachęcamy do licznego udziału.

Laureaci konkursu plastycznego " Złota polska jesień"

I miejsce zajęła Julia Wiekiera z klasy II a

II miejsce zajęli: Wiktoria Wcisło z klasy II a

                             Kamil Janawa z klasy III

III miejsce zajęli: Karolina Białończyk z klasy V a

                               Karolina Dziedzic z klasy I c

                               Jakub Giermek z klasy III

Wyróżnienia otrzymują:

Weronika Grochal z klasy I a

Milena Zięba z klasy I a

Julia Szabelska z klasy I a

Sara Grylewicz z klasy I a

Iwona Mazurkiewicz z klasy I a

Jakub Niemczyk z klasy I a

Michał Korecki z klasy I a


 

Konkurs "SUPER UCZEŃ"

SUPER UCZNIOWIE  z dnia 15.05.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Jakub Kołodziejczyk

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Karol Krasny

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Klaudia Dzięcioł

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Debora Lejmel

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Julia Matus

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Szymon Raczkowski

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Antoni Bizoń

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Kacper Adamczyk

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Dawid Machno

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Klaudia Szczypczyk

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Jakub Francuz

 

SUPER UCZNIOWIE  z dnia 08.05.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Julia Szabelska

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Tomasz Raczkowski

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Grzegorz Cygan

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Wiktoria Wcisło

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Maciej Spaczyński

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Adam Kukuczka

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Alena Emalionova

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Jolanta Kantor

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Dawid Frukacz

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Julia Zych

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Laura Krząstek


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 17.04.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Julia Radwańska

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Katarzyna Dygulska

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Aleksandra Pala

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Natalia Derwisz

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Paweł Trzyna

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Wojciech Grochal

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Aleksandra Kubas

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Patryk Pawłowski

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Olaf Czekierda

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Kamila Torba


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 27.03.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Julita Stańczyk

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Jakub Kwiatkowski

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Gabriela Klimek

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Miłosz Czerwiński

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Damian Bobrowicz

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Julia Knotek

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Weronika Kukla

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Weronika Wróblewska

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Adrian Dziedzic

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Natalia Lizoń

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Magdalena Pstuś


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 20.03.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Jakub Niemczyk

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Aleksandra Adamik

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Patrycja Pawlicka

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Kamil Woch

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Paweł Trzyna

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Kacper Chalcarz

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Hubert Siwak

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Kamila Lizoń

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Bartosz Sosin

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Weronika Cyran

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Jakub Francuz


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 06.03.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Michał Korecki

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Bartosz Skalmierski

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Karolina Dziedzic

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Miłosz Czerwiński

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Julia Matus

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Kacper Hrabia

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Jan Cyran

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Klaudia Kasprzyk

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 13.03.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Grzegorz Giermek

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Igor Topór

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Patrycja Pawlicka

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Natalia Derwisz

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Emila Szwajdych

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Julia Jakóbek

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Martyna Stępkowska

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Adrian Przewor

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Tomasz Szymula

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Marianna Gawron

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Antoni Chlebda


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 30.01.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Julia Szabelska

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Tymon Zawalski

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Mikołaj Stachowski

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Dawid Cygan

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Maciej Spaczyński

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Karolina Jurek

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to  Martyna Adamik

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Radosław Stachurski

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to  Dawid Machno

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Kamila Torba

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Dawid Pospuła


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 23.01.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Michał Korecki

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Mateusz Szczudło

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Gabriela Adamczyk

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Milena Stein

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Szymon Raczkowski

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Alicja Gawron

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Damian Chmielowski

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to  Tomasz Szymula

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Julia Zych

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Anna Dygulska


 

SUPER UCZNIOWIE  z dnia 16.01.2015

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Szymon Gastoł

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Jonasz Kęsek

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Aleksandra Pala

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Maciej Spaczyński

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Adam Kukuczka

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Zuzanna Kwiatkowska

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to  Natalia Skała

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Aleksandra Zielnik

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Jakub Klimek

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Oliwia Adamczyk


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 12.12.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Sara Grylewicz

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Szymon Machała

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Antoni Wróblewski

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Katarzyna Wolska

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Jan Rachwał

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Kamil Janawa

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Antoni Bizoń

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Filip Krupa

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Kamil Chudaszek

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Jakub Klimek

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Joanna Trzyna


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 14.11.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Weronika Grochal

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Bartosz Dusik

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Szymon Kozubek

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Miłosz Czerwiński

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Wiktoria Sawicka

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Kacper Hrabia

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Kinga Siekacz

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Jan Cyran

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Olaf Czekierda

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Natalia Lizoń

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Oliwia Adamczyk


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 31.10.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Grzegorz Giermek

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Franciszek Sasiński

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Milena Bączek

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Debora Lejmel

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Gabriela Ziarko

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Gabriela Siekacz

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Magdalena Turek

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Radosław Stachurski

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Martyna Machno

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Iwo Gontarz


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 24.10.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Bartłomiej Gabor

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Zuzanna Sobala

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Klaudia Dzięcioł

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Julia Wiekiera

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Emilia Szwajdych

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Julia Knotek

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Wiktoria Jastrzębska

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Paweł Chmielowski

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Adrian Dziedzic

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Karolina Sokół


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 17.10.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Milena Zięba

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Alicja Kalita

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Karolina Dziedzic

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Kamil Woch

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Paweł Trzyna

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Gabriela Stachura

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Karolina Klimkowska

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Jolanta Kantor

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Bartosz Sosin

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Klaudia Szczypczyk


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 10.10.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Jakub Niemczyk

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Agata Twardosz

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Gabriela Klimek

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Natalia Derwisz

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Natalie Bocheński

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Emilia Stopka

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Alicja Gawron

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Kacper Adamczyk

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Aleksandra Zielnik

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Weronika Cyran

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Jakub Francuz


 

SUPER UCZNIOWIE  z dnia 03.10.2014

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Julia Radwańska

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Aleksandra Adamik

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Grzegorz Cygan

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Julia Wiekiera

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Malwina Chylińska

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Gabriela Siekacz

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Julia Pardała

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Kamila Lizoń

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Tymoteusz  Skwierawski

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Julia Bartoszek

 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 26.09.2014r.

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Julia Sołtys

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Bartosz Skalmierski

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Patrycja Pawlicka

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Wiktoria Wcisło

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Julia Matus

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Kacper Chalcarz

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Iga Skrzypiec

SUPER UCZEŃ z klasy V a, to Weronika Wróblewska

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Marek Wojnar

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Marianna Gawron

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Joanna Trzyna


 

SUPER UCZNIOWIE z dnia 19.09.2014r.

SUPER UCZEŃ z klasy I a, to Weronika Grochal

SUPER UCZEŃ z klasy I b, to Krzysztof Kantor

SUPER UCZEŃ z klasy I c, to Aleksandra Pala

SUPER UCZEŃ z klasy II a, to Lidia Kołodziejczyk

SUPER UCZEŃ z klasy II b, to Maciej Spaczyński

SUPER UCZEŃ z klasy III, to Weronika Niemczyk

SUPER UCZEŃ z klasy IV, to Karolina Sterecka

SUPER UCZEŃ z klasy V b, to Dawid Machno

SUPER UCZEŃ z klasy VI a, to Natalia Lizoń

SUPER UCZEŃ z klasy VI b, to Natalia Kozubek


 

SEKCJA KLAS I-III

Został rozstrzygnięty konkurs dla klas III na wiersz o tematyce jesiennej. I tak:

wyróżnienia otrzymują: Szymon Raczkowski i Jakub Noga. 

Proponujemy klasie III konkurs na wiersz o tematyce jesiennej. Prace oddajemy do 21 listopada do świetlicy szkolnej. Zachęcamy do licznego udziału w konkursie.

 

 

Niestety nie wpłynęło prawidłowe rozwiązanie krzyżówki. 

 

 

Na tablicy w skrzydle edukacji wczesnoszkolnej jest zamieszczona krzyżówka dla klas I-III. Prawidłowe rozwiązania należy oddawać do 3 listopada do Klaudii Szczypczyk z klasy VI a. 

 

 

SEKCJA OPIEKUŃCZO-PORZĄDKOWA

SU dziękuje wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, którzy wsparli finansowo akcję prowadzoną na rzecz Hospicjum św. Łazarza – Pola nadziei.

 

 

Przeprowadzona przez SU kontrola noszenia mundurku szkolnego przez uczniów w dniu 13 i 14 maja wykazała, że: Uczniowie klasy I a, I b, I c noszą w 100% chusty, natomiast uczniowie klas VI b, V a zdecydowanie powinny poprawić swój wizerunek.

SU w dniach 10. 04. 15r. – 08. 05. 15r. prowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum św. Łazarza w ramach akcji „Pola Nadziei”.

Hospicjum św. Łazarza świadczy pomoc chorym, głównie na nowotwory, w ostatnim okresie życia. Wspiera również rodziny chorych w trudnych chwilach odchodzenia bliskiej osoby.

Pola Nadziei – niosą nadzieję tym, których życie dobiega kresu, którzy odchodzą przed nami. Nadzieję na przyjacielską troskę przynoszącą ulgę w cierpieniu fizycznym i psychicznym.


 

Wspomóż działalność Hospicjum!

Stań się częścią Pól Nadziei!

 

Zapraszamy do udziału w akcji „GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA”, dzięki tej akcji zwierzęta w schronisku nie są głodne. Zbiórka trwa od 17 listopada do 28 listopada. Czekamy na suchą karmę i konserwy dla kotów i psów. Dary oddajemy do świetlicy lub wychowawcy. Zachęcamy wszystkich do pomocy zwierzakom.

 

 

W akcji GÓRA GROSZA 2014 zebraliśmy 117.60 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, za okazana pomoc.

Od 24 listopada do 5 grudnia będziemy zbierać monety w ramach akcji GÓRAGROSZA 2014. Akcja ta jest organizowana przez Fundację „NASZ DOM” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji jest wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych.

 

Każdy z Was może wspomóc dzieci przekazując monety różnej wartości na ten szlachetny cel. Zachęcamy do licznego udziału w akcji. Już wielokrotnie udowodniliście, że macie otwarte serca i potraficie się dzielić z innymi. Myślimy, że i tym razem tak będzie.

 

 


 


 

SZKOLNE PLOTKI

Ukazał się 1 numer pisemka uczniowskiego "SZKOLNE PLOTKI", a w nim: