zaloguj się   |    mapa strony   |

Informacje

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że Samorządowe Przedszkole nr 23 w Krakowie nie dysponuje wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny w lipcu 2018 r.

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 23.05.2018 r.-środa będą prowadzone zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu br. dla dzieci spoza naszego przedszkola na 5 wolnych miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń należy dokonywać w sekretariacie przedszkola.

Godziny otwarcia sekretariatu przedszkola:

PONIEDZIAŁEK 700-1500

ŚRODA: 700-1500

CZWARTEK: 730-1030

PIĄTEK: 1400-1700

 

Karta zapisu na dyżur

.....................................................................................................................

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23

Samorządowe Przedszkole nr 23 dysponuje 6 wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja zasadnicza (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria co w rekrutacji „marcowej”).

Wnioski w wersji papierowej mogą składać rodzice dzieci, które brały udział w rekrutacji, a nie zostały zakwalifikowane do żadnej placówki, jak również rodzice dzieci, które nie uczestniczyły w rekrutacji zasadniczej.  

Formularz wniosku znajduje się na stronie www.krakow.formico.pl w plikach do pobrania. Tam znajdują się również druki oświadczeń.

https://krakow.formico.pl/formico-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja

 

1.    Terminy postępowania rekrutacji uzupełniającej:18.05.2018 r. do 27.06.2018 r.

2.    Terminy składania wniosków: 18.05.2018 r. do 25.05.2018 r.

Godziny otwarcia sekretariatu przedszkola:

PONIEDZIAŁEK 700-1500

ŚRODA: 700-1500

CZWARTEK: 730-1030

PIĄTEK: 1400-1700

3.    Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 19.06.2018 godz. 900.

4.    Potwierdzenie woli przyjęcia od 20.06.2018 r. do 26.06.2018 r.

5.    Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych: 27.06.2018 r. godz.900

.....................................................................................................................

POTWIERDZANIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Rodzice!

W dniach 30.04.2018 r. do 16.05.2018 r.
w godzinach otwarcia sekretariatu przedszkola należy potwierdzić wolę  przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 23 w Krakowie na rok szkolny 2018/2019 w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia oznacza rezygnację z przedszkola.     
Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek: 700- 1500

wtorek: nieczynny

środa: 700- 1500

czwartek: 730- 1030

piątek: 1200- 1700

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 02.05.2018 r.

SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY

......................................................................................................................

ZAPISY DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23
NA DYŻUR WAKACYJNY W LIPCU 2018 r.

  1. Przerwę wakacyjną w samorządowych przedszkolach określa Wydział Edukacji.                                                                      
  2. Do przedszkoli na okres wakacyjny przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Po zakończeniu zapisów dzieci uczęszczających i ustaleniu liczby wolnych miejsc przyjmowane będą zapisy dla dzieci z innych przedszkoli.
  4. Zapisu dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na LIPIEC można dokonywać w sekretariacie przedszkola w dniach: 07.05.2018r. do 18.05.2018 r. 
  5. Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny dostępna będzie w sekretariacie przedszkola lub u Pań wychowawczyń.  
  6. Po tym terminie zapisu będzie można dokonać tylko  w miarę wolnych miejsc.O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
  7. Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwać od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

HARMONOGRAM PRZERW WAKACYJNYCH W SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLACH -2017/2018

 

.......................................................................................................................

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (plik do pobrania).

Zapisy do Samorządowego Przedszkola nr 23 odbywać się będą w terminie

01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Wniosek należy wprowadzić do systemu: www.formico.krakow.pl i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację w roku szkolnym 2018/2019  składają deklarację kontynuacji w terminie:

od dnia 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

w sekretariacie przedszkola. Druk deklaracji będzie przekazywany przez nauczycieli w grupach lub w sekretariacie. Brak złożonej deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola!

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pn: 700 do 1500

Śr: 700 do 1500

Czw: 730 do 1030

Pt: 1200 do 1700

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

...................................................................................................................

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń.