zaloguj się   |    mapa strony   |

Informacje - archiwum

 


Rok szkolny 2012 - 2013

 

Pismo Dyrektora ZSP 7 do Rodziców

Pismo Dyrektora ZSP 7 do Rodziców

 

Edukacyjna Wartość Dodana

Poniżej zamieszczamy tekst dotyczący Edukacyjnej Wartości Dodanej jako miernika jakości pracy szkoły. Myślimy, że jest to ważny głos w dyskusji związanej między innymi z wynikami sprawdzianu klas szóstych w naszej szkole. Zachęcamy szczególnie Rodziców do lektury i analizy przedstawionych informacji, spostrzeżeń i tez. Sądzimy, że uświadomienie złożoności problematyki jakości pracy szkoły pozwoli na formułowanie pełniejszych i bardziej sprawiedliwych ocen. 

Edukacyjna Wartość Dodana

 

Relacja O.S.K.F. Pogoń Skotniki za ostatni okres działalności.

Zdjęcia z treningów najmłodszej grupy.