zaloguj się   |    mapa strony   |

Informacje Pedagoga Szkolnego

Pedagog szkolny - mgr Agnieszka Bizoń
 
Poniedziałek 9:30 - 14.30
Wtorek 12:00 - 17:00
Środa 8:00 - 13:30
Czwartek  8:00 - 14:30
Piątek 10:00 - 13.00
 
 

Dyżury psychologa:

 

 

Program "Rodzina 500+"

Informacje nt. jak wypełnić wniosek znajdziecie Państwo na stronie: www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Ulotka

WZÓR wniosku 500+ na pierwsze dziecko

WZÓR wniosku 500+ na drugie i kolejne dziecko

 

link do filmu instrktażowego- jak wypełnić wniosek:

http://krakow.pl/aktualnosci/198806,29,komunikat,_rodzina_500+___jak_wypelnic_wniosek__zobacz_nasz_poradnik__wideo_.html

 

List dziecka

 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

 

 

Dofinansowanie posiłków w szkole.

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego).

W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

W szczególnych przypadkach możliwe jest finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.

Gdzie się zgłaszać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej filia nr 5 ul. Praska 52, Kraków